Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Thông báo về treo cờ Tổ quốc, nghỉ tết nguyên đán Tân Mão (năm 2011)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9529/VPCP-KGVX ngày 31 ngày 12 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ và Thông báo số 24/TB-LĐTBXH ngày 06 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp Tết Âm lịch và Giổ Tổ Hùng Vương năm 2011;

Ủy ban nhân dân thành phố thông báo việc nghỉ tết nguyên đán Tân Mão (năm 2011) như sau:

Đối với cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 05 ngày thì thực thực hiện đi làm thứ bảy ngày 29 tháng 01, chủ nhật ngày 30 tháng 01 năm 2011 (nhằm ngày 26, 27 tháng Chạp - Âm lịch) để nghỉ thứ hai ngày 31 tháng 01 và thứ ba ngày 01 tháng 02 năm 2011 (nhằm ngày 28, 29 tháng Chạp - Âm lịch) và được nghỉ bù 01 ngày tiếp theo vào thứ hai ngày 07 tháng 02 năm 2011.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhỡ các đơn vị trực thuộc, phối hợp với các đoàn thể quần chúng vận động nhân dân thực hiện tốt thông báo này.

Theo đó, Sở Nội vụ thành phố làm việc vào thứ bảy ngày 29 tháng 01 và chủ nhật ngày 30 tháng 01 năm 2011, bắt đầu nghỉ tết từ thứ hai ngày 31 tháng 01 đến hết thứ hai ngày 07 tháng 02 năm 2011.

Thông báo số 02/TB-UBND

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục