Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

THÔNG TIN VỀ LỊCH THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH 2004 ĐỐI VỚI CÁC TỈNH PHÍA NAM

1/ Đối tượng dự thi: 
Những công chức khối địa phương các tỉnh phía Nam (từ Đà nẵng trở vào) có đủ điều kiện dự thi đã được Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2004 (do Ông Nguyễn Trọng Điều – Thứ trưởng Bộ Nội vụ – Chủ tịch HĐ) thông qua. 
  
Thành phố Hồ Chí Minh có 37 công chức đủ điều kiện tham gia dự thi theo danh sách dưới đây. 
2/ Địa điểm ôn và dự thi:

CƠ CỞ II HỌC VIỆN HÀNH CHÁNH QUỐC GIA
ĐƯỜNG 3/2, QUẬN 10, TP.HỒ CHÍ MINH

3/ Ngày ôn và thi:

Giới thiệu nội dung ôn thi trong 4 ngày từ 09/12 – 12/12/2004 (sáng từ 7 giờ 30’; chiều từ 13 giờ 30’)
  
Ngày thi: Trong hai ngày: 17 và 18/12/2004 
Lưu ý: Thí sinh mang theo chứng minh nhân dân để kiểm tra khi vào phòng thi

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục