Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

THÔNG TIN VỀ LỊCH THI TUYỂN CÔNG CHỨC 2004 NGẠCH CÁN SỰ

1/ Đối tượng dự thi: Các thí sinh có đủ điều kiện dự thi đã được Hội đồng thi tuyển công chức ngành Hành chính năm 2004 thông qua theo danh sách đính kèm dưới đây.

2/ Địa điểm dự thi:

TRƯỜNG CÁN BỘ THÀNH PHỐ
146 VÕ THỊ SÁU, QUẬN 3, TP.HỒ CHÍ MINH

3/ Ngày thi: Hai ngày: 08 và 09/12/2004

Lưu ý: Thí sinh mang theo chứng minh nhân dân và phiếu báo danh (nếu có) để tiện cho việc đối chiếu danh sách.

Danh sách đính kèm

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục