Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Thực hiện thi tuyển công chức đối với ngạch chuyên viên, cán sự của thành phố năm 2004 theo Nghị định 117/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 2003 của Chính phủ (về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước)

Năm 2004, Sở Nội vụ đã cùng Trường Cán bộ Thành phố tổ chức thi tuyển ngạch chuyên viên, ngạch cán sự cho 686 thí sinh của Sở ngành và Quận Huyện.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục