Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Tọa đàm “Trao đổi, giải đáp về thực hiện TTHC trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh” với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp”

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 2210/KHLT-SNV-CĐVC-KCNC ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Sở Nội vụ, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố và Công đoàn Viên chức Thành phố về việc tổ chức “Ngày Hội giải quyết thủ tục hành chính” tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi Tọa đàm “Trao đổi, giải đáp về thực hiện TTHC trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh” với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp” được diễn ra tại Nhà Văn hóa Lao động Khu Công nghệ cao Thành phố vào ngày 08 tháng 6 năm 2022.

Chủ trì buổi tọa đàm gồm có ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố; ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố và ông Lương Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố; ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố; ông Lương Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố chủ trì Buổi Tọa đàm.

Đến dự buổi Tọa đàm còn có sự hiện diện của 40 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong Khu Công nghệ cao và các đồng chí là lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố: Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Cục Thuế Thành phố, Cục Hải quan Thành phố, Bảo hiểm xã hội Thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và đại diện các cơ quan, đơn vị báo, đài của Thành phố và Trung ương.

Buổi Tọa đàm đã ghi nhận hơn 10 ý kiến thảo luận đến từ các doanh nghiệp; trong đó, chủ yếu tập trung các lĩnh vực như bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội cho người lao động, quy hoạch, môi trường… Có thể nói buổi Tọa đàm đã tạo điều kiện cho Lãnh đạo UBND Thành phố và các sở, ngành gặp gỡ, tư vấn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của ngưởi lao động và doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao Thành phố. Qua đó, kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến chia sẻ doanh nghiệp đối với công tác CCHC của Thành phố; làm cơ sở đề ra phương hướng cho công tác này trong thời gian tới phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế gắn với Chủ đề năm 2022 của Thành phố “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”./.

thtanh.snv

Danh mục Danh mục