Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG ÔNG NGUYỄN NGỌC HOẰNG ĐẾN NHẬN CÔNG TÁC TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN.

Sáng ngày 30 tháng 9 năm 2005, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố - Nguyễn Văn Đua, đã trao Quyết định điều động Ông Nguyễn Ngọc Hoằng, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, đến nhận công tác tại Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục