Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

TRAO QUYẾT ĐỊNH VỀ NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CHO CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX).

Sáng ngày 25 tháng 7 năm 2006, tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố - Nguyễn Hữu Tín trao Quyết định về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cho Công Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo Quyết định số 145/2005/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2005:

 

     A. Hội đồng quản trị:

1. Ông Hồ Kim Trường, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, giữ chức vụ Chủ tịch;

2. Bà Nguyễn Thị Thoa, Phó Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, giữ chức vụ

 Ủy viên;

3. Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, giữ chức vụ

 Ủy viên;

4. Bà Tô Thị Thừa, Trưởng phòng Hành chính tổ chức Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, giữ chức vụ Ủy viên;

5. Ông Lê Việt Dũng, Trưởng phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, giữ chức vụ Trưởng ban Ban Kiểm soát kiêm Ủy viên Hội đồng quản trị.

        B. Ban Tổng Giám đốc:

1. Ông Hồ Kim Trường, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn; thời gian giữ chức vụ đến hết tháng 6 năm 2009;

2. Ông Hoàng văn Hồng, Phó Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn kiêm Giám đốc Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn; thời gian giữ chức vụ là 5 năm;

3. Bà Nguyễn Thị Thoa, Phó Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn; thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục