Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Giao thông – Đô thị thành phố.

Ngày 17 tháng 01 năm 2011, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài ký ban hành Quyết định số 221/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Giao thông – Đô thị thành phố.

Ban Quản lý có tên giao dịch Quốc tế là : URBAN- CIVIL WORKS CONTRUCTION INVESTMENT MANAGEMENT AUTHORITY OF HO CHI MINH CITY.

Viết tắt tiếng Anh là: UCCI

Trụ sở đặt tại số 03 đường Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục