Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Ban Giám đốc và kiểm soát viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích quận 2

Ngày 23 tháng 9 năm 2010, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trung Tín ký ban hành các quyết định về:

- Bổ nhiệm giữ chức vụ Hội đồng  thành viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận 2, gồm các ông có tên sau: ông Mai Văn Nguyên, Giám đốc; ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển nhà Quận 2  và ông Đoàn Công Thảo, Giám đốc Xí nghiệp Công trình Công cộng thuộc Công ty Quản lý và Phát triển nhà Quận 2;

- Bổ nhiệm ông Mai Văn Nguyên, Giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận 2, giữ chức Chủ tịch Hội đồng  thành viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận 2; thời gian giữ chức vụ là 05 năm ;

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Giám đốc Công ty Dịch Quản lý và Phát triển nhà quận 2, giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH một thành viên  Dịch vụ Công ích quận 2;  thời gian giữ chức vụ là 05 năm;

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Kính, Kế toán Trưởng Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận 2, giữ chức vụ Kiểm soát viên  Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận 2;  thời gian giữ chức vụ là 03 năm;

Và có công văn thỏa thuận đồng ý để Chủ tịch Hội đồng  thành viên Công ty TNHH một  thành viên Dịch vụ Công ích quận 2 quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận 2  giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích quận 2;  thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục