Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Ban Giám đốc và kiểm soát viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích quận 4

Ngày 08 tháng 9 năm 2010, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trung Tín ký ban hành các quyết định về:

- Bổ nhiệm giữ chức vụ  Hội đồng  thành viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận 4, gồm các ông có tên sau: ông Trần Vân Nam, Trưởng phòng Quản lý nhà; ông Ngô Quốc Tuấn, Giám đốc; ông Phan Văn Lang, ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Giám đốc và ông Nguyễn Văn Dũng, Kế toán trưởng Công ty Dịch vụ Công ích quận 4;

- Bổ nhiệm bà Trần Vân Nam, Trưởng phòng Quản lý nhà Công ty Dịch vụ Công ích quận  4 giữ chức Chủ tịch Hội đồng  thành viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận 4 ; thời gian giữ chức vụ là 05 năm;

- Bổ nhiệm ông Ngô Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích quận 4, giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH một thành viên  Dịch vụ Công ích quận 4;  thời gian giữ chức vụ là 05 năm;

- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Anh Thi, Nhân viên Phòng Kế hoạch Công ty Dịch vụ Công ích quận 4 giữ chức vụ Kiểm soát viên  Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận 4;  thời gian giữ chức vụ là 03 năm;

Và có công văn thỏa thuận đồng ý để Chủ tịch Hội đồng  thành viên Công ty TNHH một  thành viên Dịch vụ Công ích quận 4  quyết định bổ nhiệm  ông Phan Văn Lang và ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích quận 4  giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích quận 4;  thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục