Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Ban Giám đốc và kiểm soát viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 17 tháng 9 năm 2010, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài ký ban hành các quyết định về:

- Bổ nhiệm giữ chức Hội đồng  thành viên Công ty TNHH một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh, gồm các ông, bà có tên sau: ông Trần Văn Hùng, bà Nguyễn Thị Băng Tâm - Phó Giám đốc Công ty Quản lý Kinh doanh Nhà TP.HCM và bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Giám đốc Công ty Quản lý Kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh;

- Bổ nhiệm ông Trần Văn Hùng - Phó Giám đốc Công ty Quản lý Kinh doanh Nhà TP.HCM, giữ chức Chủ tịch Hội đồng  thành viên Công ty TNHH một thành viên Quản lý Kinh danh Nhà thành phố Hồ Chí Minh; thời gian giữ chức vụ là 05 năm;

- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Giám đốc Công ty Quản lý Kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quản lý Kinh doanh Nhà thành phố Hồ Chí Minh; thời gian giữ chức vụ đến hết ngày 05 tháng 11 năm 2013;

- Bổ nhiệm ông Phạm Công Mạnh, Phó Trưởng Phòng Quản lý nhà ở - Công ty Quản lý Kinh doanh Nhà thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Kiểm soát viên  Công ty TNHH một thành viên Quản lý Kinh doanh Nhà thành phố Hồ Chí Minh; thời gian giữ chức vụ là 03 năm;

Và có công văn thỏa thuận đồng ý để Chủ tịch Hội đồng  thành viên Công ty TNHH một  thành viên Quản lý Kinh doanh Nhà thành phố Hồ Chí Minh quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn thị Băng Tâm - Phó Giám đốc Công ty Quản lý Quản lý Kinh doanh Nhà thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quản lý Kinh doanh Nhà  thành phố Hồ Chí Minh; thời gian giữ chức vụ đến hết ngày 17 tháng 12 năm 2012.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục