Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thanh Tùng tiếp tục giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Ngày 28 tháng 10 năm 2010, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài đã ký ban hành quyết định số 496/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; thời gian giữ chức vụ của ông Nguyễn Thanh Tùng là 05 năm.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục