Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Ủy ban nhân dân thành phố công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 18 tháng 10 năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố  về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 4578/QĐ-UBND

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục