Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Ủy ban nhân dân thành phố điều động ông Nguyễn Hữu Nhân - Chánh Thanh tra thành phố đến nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố

Ngày 03 tháng 11 năm 2010, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân đã ký ban hành quyết định số 498/QĐ-UBND-TC về điều động ông Nguyễn Hữu Nhân - Chánh Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh đến nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2010.

Quyết định trên đã được Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức trao cho ông Nguyễn Hữu Nhân cùng ngày ban hành quyết định.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục