Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Ủy ban nhân dân thành phố đồng ý bổ nhiệm bà NGUYỄN THỊ NGHĨA, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong.

Ngày 28 tháng 8 năm 2010, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hứa Ngọc Thuận ký ban hành công văn đồng ý để Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nghĩa, Trưởng phòng Tổ chức - Lao động tiền lương, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục