Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Ban Chỉ đạo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

Nhằm giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo và giám sát các hoạt động triển khai thực hiện Đề án đào tạo  nghề cho lao động nông thôn của các đơn vị, địa phương có liên quan nêu trong đề án, kịp thời báo cáo theo quy định cho Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để có cơ sở: sơ kết, đánh giá và  xác đinh chỉ tiêu, biện pháp thực hiện, đảm bảo hiệu quả Đề án.

Ngày 25 tháng 9 năm 2010, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân đã ký ban hành quyết định số 4204/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo Đề án đào tạonghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

Trưởng ban Ban Chỉ đạo do Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đảm nhiệm,;Ông Lê Trọng Sang, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban Thường trực; Ông Võ Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban và 13 Ủy viên là đại diện một số cơ quan có liên quan.

Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục