Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Ủy ban nhân dân thành phố xếp hạng cho các Trung tâm Dạy nghề quận, huyện

Ngày 02 tháng 11 năm 2010, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hứa Ngọc Thuận đã ký ban hành các quyết định về xếp hạng 1 cho các đơn vị, gồm:

 1. Quyết định số 4905/QĐ-UBND về xếp hạng 1 cho Trung tâm Dạy nghề Quận 9 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 9;

 2. Quyết định số 4906/QĐ-UBND về xếp hạng 1 cho Trung tâm Dạy nghề quận 1 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 1;

 3. Quyết định số 4907/QĐ-UBND về xếp hạng 1 cho Trung tâm Dạy nghề quận Bình Thạnh trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

Các quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục