Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Ngày 14 tháng 7 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 14/QĐ-UBND-TC về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Phạm Văn Toàn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Nam Thành phố kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022.

Danh mục Danh mục