Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Về việc điều động công chức

Ngày 22 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố Quyết định số 20/QĐ-UBND-TC ngày 17 tháng 8 năm 2022 về việc điều động ông Võ Đức Thanh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp về nhận nhiệm vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

Danh mục Danh mục