Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Về việc tiếp nhận và điều động công chức

Ngày 22 tháng 8 năm 2022, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố Quyết định số 301/QĐ-SNV ngày 15 tháng 8 năm 2022 về tiếp nhận và điều động ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng thuộc Đại viện Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đến nhận công tác tại Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2022.

Danh mục Danh mục