Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Về việc tiếp nhận và điều động công chức

Ngày 08 tháng 7 năm 2022, Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân đã ký ban hành Quyết định tiếp nhận và điều động bà Nguyễn Thị Xuân Thùy, Kế toán viên Văn phòng tổng hợp Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến nhận công tác tại Văn phòng Sở Nội vụ.

nvthao.snv

Danh mục Danh mục