Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến

Ngày 28/10/2022, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 5067/TB-SNV về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, kể từ ngày 31/10/2022, Sở Nội vụ tổ chức tiếp nhận và giải quyết 19 thủ tục hành chính trên trang dichvucong.hochiminhcity.gov.vn, đính kèm danh sách thủ tục và tên của tư vấn viên hỗ trợ hướng dẫn thực hiện.

Sở Nội vụ thông tin đến toàn thể công dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh biết để thực hiện khi có nhu cầu.

Danh mục Danh mục