Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

VIDEO CLIP ĐẠT GIẢI KHUYẾN KHÍCH HỘI THI TUYÊN TRUYỀN CÀI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

VIDEO CLIP ĐẠT GIẢI KHUYẾN KHÍCH HỘI THI TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

1. Đơn vị dự thi: Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Nội dung: Sử dụng dịch vụ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Vui lòng copy link và mở đường liên kết bằng cửa sổ mới: https://www.facebook.com/thanhnienccatvstp/videos/428802655890239

2. Đơn vị dự thi: Ủy ban nhân dân Quận 12

Nội dung: Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến xác nhận quy hoạch

Vui lòng copy link và mở đường liên kết bằng cửa sổ mới: http://www.quan12.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/default.aspx?Source=%2ftintuc&Category=C%e1%ba%a3i+c%c3%a1ch+h%c3%a0nh+ch%c3%adnh&ItemID=12323&Mode=1

3. Đơn vị dự thi: Ủy ban nhân dân Phường 6, Quận 11

Nội dung: Mô hình thanh toán phí và lệ phí không sử dụng tiền mặt

Vui lòng copy link và mở đường liên kết bằng cửa sổ mới:https://youtu.be/StEA9oKHJWk

4. Đơn vị dự thi: Trường Mầm non Cô Giang, Quận 1

Nội dung: Hướng dẫn thanh toán học phí hoặc bảo hiểm y tế qua Yschool

Vui lòng copy link và mở đường liên kết bằng cửa sổ mới: https://www.youtube.com/watch?v=e0otOwMX3B4

Danh mục Danh mục