Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

VIDEO CLIP ĐẠT GIẢI NHÌ HỘI THI TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

VIDEO CLIP ĐẠT GIẢI NHÌ HỘI THI TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

1. Đơn vị dự thi: Trường Trung học cơ sở Hiệp Phước, huyện Nhà Bè

Nội dung: Thanh toán học phí qua phần mềm

Vui lòng copy link và mở đường liên kết bằng cửa sổ mới: https://thcshiepphuoc.hcm.edu.vn/tuyen-truyen/video-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-nam-2022-clip-2/ct/77203/587147

2. Đơn vị dự thi: Ủy ban nhân dân phường Cô Giang, quận 1

Nội dung: Giới thiệu cổng thông đăng ký dịch vụ công trực tuyến

Vui lòng copy link và mở đường liên kết bằng cửa sổ mới:  https://www.youtube.com/watch?v=hFW2CEAPylQ

3. Đơn vị dự thi: Ủy ban nhân dân phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức

Nội dung: Tiểu phẩm “Tôi đã hiểu”

Vui lòng xem tại đường link: https://hiepbinhchanh.tpthuduc.hochiminhcity.gov.vn/cai-cach-hanh-chinh/tieu-pham-du-thi-cai-cach-hanh-chinh-nam-2022-cua-phuong-hiep-binh-chanh/ct/4813/8423

4. Đơn vị dự thi: Ủy ban nhân dân xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi

Nội dung: Điểm nhấn trong cải cách hành chính tại xã Phạm Văn Cội

Vui lòng copy link và mở đường liên kết bằng cửa sổ mới: https://www.youtube.com/watch?v=PLmoU8QD3Fk

Danh mục Danh mục