Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

VIDEO CLIP ĐẠT GIẢI KHUYẾN KHÍCH HỘI THI TUYÊN TRUYỀN CÀI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ỦY BAN NHÂN NHÂN QUẬN TÂN PHÚ

- Đơn vị dự thi: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

- Nội dung: "Công tác tuyển sinh trực tuyến"

- Đạt giải khuyến khích

Vui lòng truy cập đường link để xem clip: https://www.youtube.com/watch?v=FKjfuluFf2k./.

Danh mục Danh mục