Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Quay lại

THÔNG TIN VỀ SÁCH THAM KHẢO MẠO DANH LÃNH ĐẠO BỘ TƯ PHÁP

Thực hiện theo Công văn số 3170/BTP-VP ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tư pháp về việc thông tin về cuốn sách mạo danh Lãnh đạo Bộ Tư pháp,

Thời gian qua, có tình trạng một số tổ chức, cá nhân liên hệ với các cơ quan nhà nước trong và ngoài ngành Tư pháp để mời mua cuốn sách “Chỉ dẫn tra cứu và áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính” (gồm 2 tập do Nhà Xuất bản Lao động xuất bản vào tháng 6/2021).

Đây là cuốn sách mạo danh Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm chủ biên, đã bị Nhà Xuất bản Lao động đình chỉ phát hành và yêu cầu thu hồi. Tuy nhiên, hiện nay cuốn sách này vẫn tiếp tục được một số đối tượng giả danh lãnh đạo, công chức của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp liên hệ, bán cho các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương mặc dù Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật không tham gia xây dựng cũng như phát hành cuốn sách.

Vấn đề tra cứu và áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính là nội dung phức tạp, có phạm vi áp dụng trong nhiều ngành, lĩnh vực và liên quan đến nhiều cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương với 215 chức danh, 16 loại cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Do đó, trường hợp cuốn sách nêu trên có sai sót về nội dung mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tham khảo, áp dụng sẽ có thể gây hậu quả tiêu cực trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Sở Nội vụ xin thông tin đến các cá nhân, đơn vị được biết và lưu ý trong việc sử dụng tài liệu tham khảo về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính./.

Sở Nội vụ

Danh mục Danh mục