Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Quay lại

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp Luật

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp Luật và kỹ năng trong công tác phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục