Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Đảng bộ Sở, Sở Nội vụ tổ chức sơ kết công tác xây dựng đảng, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2022

Góp phần đánh giá kịp thời, khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ các lĩnh vực trọng tâm công tác xây dựng đảng, công tác ngành Nội vụ 9 tháng đầu năm 2022; đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng tham mưu, cải cách hành chính, xây dựng đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Ngày 7 tháng 10 năm 2022, Sở Nội vụ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Sở Nội vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm kết hợp đối thoại giữa Đảng ủy, Giám đốc Sở với các Đoàn thể, Cán bộ nữ, Đoàn viên ưu tú, Công đoàn viên ưu tú năm 2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở; Đôn Thụy Tường Vân, đại diện Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, phụ trách Đảng bộ Sở, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; thành viên Ban Giám đốc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; toàn thể đảng viên; cán bộ nữ, đoàn viên, công đoàn viên ưu tú.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm để hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chỉ thị về việc thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2025; Chỉ thị về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022; tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”; tổ chức Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 - năm 2023, lĩnh vực: Quản lý nhà nước; ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch tổ chức thực hiện Chủ đề năm 2022; tập huấn trực tuyến nghiệp vụ về thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội và Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ; trình Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức Kỳ thi tuyển công chức năm 2022; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022; tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021 do Bộ Nội vụ tổ chức. Thanh tra và giám sát hoạt động, thông báo kết quả kiểm tra của Tổ Kiểm tra liên ngành, kết quả kiểm tra công vụ tại 56 đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nhận và xử lý 130/130 đơn khiếu nại, tố cáo và các loại khác (tỷ lệ 100%), trong đó có 07 đơn khiếu nại, 39 đơn tố cáo và 84 đơn phản ánh, kiến nghị. Đồng thời tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức các Đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ sở, chức sắc, chức việc tôn giáo nhân dịp Lễ, Tết; ban hành Kế hoạch vận động tình nguyện viên tôn giáo tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Về công tác xây dựng đảng, Đảng bộ Sở đã tổ chức Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề toàn khóa và chủ đề năm 2022, có 111 đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở tham dự, tỷ lệ 81%; tuyên dương cấp Sở 06 tập thể và 14 cá nhân, đề xuất tuyên dương cấp khối 01 tập thể và 02 cá nhân điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Tính đến tháng 9 năm 2022, toàn Đảng bộ Sở có 128  đảng viên, trong đó, nữ 47 đồng chí, dự bị 02 đồng chí. Bên cạnh đó, Đảng ủy Sở đã ban hành Quyết định công nhận kết quả rà soát quy hoạch năm 2022 của các chi bộ trực thuộc, trình Đảng ủy Khối phê duyệt quy hoạch Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc, đoàn thể Sở Nội vụ, Quy chế thu, chi hoạt động công tác Đảng tại Đảng bộ Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh; 9/9 chi bộ tổ chức xong Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2022.

Bên cạnh những mặt công tác nổi bật, còn có một số tồn tại như một vài đầu việc về nhiệm vụ chính trị (liên quan đến lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, thi nâng ngạch, thi thăng hạng…) còn chậm về tiến độ và chưa đảm bảo về chất lượng theo yêu cầu đã đề ra. Công tác đảng vụ của chi bộ chưa đi vào nề nếp, việc ghi biên bản còn chưa đầy đủ theo hướng dẫn; tổ chức sinh hoạt Chuyên đề chưa đạt chất lượng, chưa có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, thiếu sự tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến của đảng viên, công chức, hội viên...

Thảo luận tại Hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, Chi đoàn các phòng chuyên môn đề xuất Lãnh đạo Sở quan tâm, tạo điều kiện cho công chức là đoàn viên được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị góp phần tác động đến hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; tạo cơ hội cho công chức là đoàn viên tham gia soạn thảo các Đề án do Sở chịu trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố, khuyến khích đoàn viên phát huy sự năng động, sáng tạo. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để những công chức trẻ được học tập, trau dồi kinh nghiệm từ thực tiễn; nâng cao chất lượng công tác tham mưu; làm cơ sở để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tại Sở trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở đánh giá cao công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2022, Đảng ủy Sở, Sở Nội vụ đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chủ đề năm 2022 của Thành phố “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”; Chỉ thị số 01/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Các buổi họp của Ban Thường vụ, Đảng ủy Sở và Hội nghị đảng viên đã đi vào nề nếp, đảm bảo số lượng và chất lượng nội dung trong các buổi họp; đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, công tác phê bình và tự phê nghiêm túc trong các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Đồng thời trong 3 tháng cuối năm, lãnh đạo Sở sẽ đề ra các giải pháp cụ thể tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 912/KH-SNV ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Sở Nội vụ về triển khai thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác năm 2022 tại Sở với 83 đầu việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo. Quán triệt, triển khai đến từng cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nội dung Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

 

Lãnh đạo Sở trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước" đối với 11 cá nhân thuộc Sở Nội vụ

Dịp này, hội nghị đã tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước” đối với 11 cá nhân thuộc Sở Nội vụ (theo Quyết định số 632/QĐ-BNV ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) vì đã có thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành Tổ chức nhà nước.

Thu Hương

Danh mục Danh mục