Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Điều động, bổ nhiệm Kiểm soát viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV

Ngày 20/3/2023, tại trụ sở Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV, Sở Nội vụ đã chủ trì trao Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 9/3/2023 về điều động, bổ nhiệm Kiểm soát viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV đối với bà bà Phạm Tấn Hạnh Dung, Kế toán trưởng Sở Công Thương, giữ chức vụ Kiểm soát viên chuyên trách Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV; thời hạn giữ chức vụ là 05 năm

Danh mục Danh mục