Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Góp ý dự thảo Tờ trình và Công văn của UBND Thành phố về hướng dẫn chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND

Nhằm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị giải quyết một số vướng mắc trong xác định đối tượng và thời gian làm việc thực tế để xem xét cho hưởng thu nhập tăng thêm, Sở Nội vụ dự thảo Tờ trình và Công văn của Ủy ban nhân dân Thành phố, đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương có văn bản góp ý gửi về Sở Nội vụ trước ngày 24 tháng 5 năm 2019 (gửi kèm tập tin về thư điện tử: nslong.snv@tphcm.gov.vn)

Công văn số 1756/SNV-CCVC, ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ

Dự thảo Tờ trình và Công văn

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục