Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Hội nghị thảo luận những bất cập, khó khăn khi thực hiện tổ chức chính quyền đô tại TPHCM và góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Kể từ năm 2021, được sự tạo điều kiện của các cơ quan Trung ương, thông qua việc ban hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 và Nghị định số 33/2021/NĐ-CP, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương đầu tiên của cả nước thực hiện ngay việc tổ chức chính quyền đô thị . Theo đó, Thành phố không tổ chức Hội đồng nhân dân tại cả quận và phường.

Qua 01 năm triển khai thực hiện, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng cũng gặp phải không ít khó khăn, vướng mắc. Thành phố đã tổng hợp, kiến nghị các cơ quan Trung ương quan tâm, xem xét, giải quyết. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều vấn đề bất cập mang tính cốt lõi, về biên chế, về cơ chế tài chính, về phân cấp, ủy quyền, v.v…. gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát huy tiềm năng và nguồn lực của Thành phố hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, phục vụ tốt nhất cho Nhân dân. 

Trước kiến nghị của các địa phương, Bộ Nội vụ đã tiến hành nghiên cứu, dự thảo và đang đề xuất Chính phủ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của 03 Nghị định đã ban hành về chính quyền đô thị, trong đó có Nghị định số 33/2021/NĐ-CP quy định việc thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở hồ sơ trình của Bộ Nội vụ lấy ý kiến của các địa phương nhằm hoàn chỉnh dự thảo; để quy định sửa đổi được khả thi, phù hợp; thật sự là động lực thúc đẩy sự phát triển của Thành phố, ngày 11/7/2022, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị, mời thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác thực hiện tổ chức chính quyền đô thị, các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các địa phương, cơ sở, cùng trao đổi, thảo luận những vấn đề bất cập, khó khăn, cũng như có ý kiến góp ý trực tiếp vào dự thảo Nghị định sửa đồi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2021/NĐ-CP.

Hội nghị có sự tham dự của đ/c Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; đ/c Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh; đ/c Võ Văn Tân, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy; đại diện Phân viện Học viên Hành chính quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và 16 quận; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 34 phường thuộc thành phố Thủ Đức, các quận.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp tại Hội nghị, Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Bộ Nội vụ. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cmhien.snv

Danh mục Danh mục