Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Hội thảo “Những giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 1111/KH-SNV ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Sở Nội vụ về tổ chức Hội thảo “Những giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4”, ngày 05 tháng 4 năm 2019 tại UBND quận Bình Tân với sự chủ trì của ông Trương Văn Lắm, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố, ông Huỳnh Công Hùng, Phó Giám đốc kiêm Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố, đồng chủ trì ông Lê Văn Thinh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bình Tân, một số Thành viên Tổ Công tác Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố (đại diện Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND Thành phố, Viện Nghiên cứu và Phát triển) và sự tham dự của hơn 80 đại biểu là đại diện lãnh đạo UBND quận - huyện và lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND, lãnh đạo Phòng Nội vụ của 24 UBND quận - huyện trên địa bàn Thành phố. Nội dung tập huấn gồm 02 phần chính: báo cáo các giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn quận Bình Tân và trao đổi, giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Hội thảo đã ghi nhận một số nội dung như sau: - Lãnh đạo UBND quận Bình Tân, lãnh đạo UBND các phường thuộc quận Bình Tân được phân công báo cáo đã thực hiện thông tin đầy đủ, súc tích các nội dung có liên quan về các giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đến các đại biểu tham gia hội thảo. Trong quá trình báo cáo đã chia sẻ thêm những kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp. Tài liệu được chuẩn bị đầy đủ, dễ tìm hiểu và sử dụng. Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ cho hội thảo được UBND quận Bình Tân bố trí đầy đủ, đảm bảo. - Các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố, Tổ Công tác Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố, lãnh đạo UBND quận Bình Tân đã trao đổi, giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Qua đó, các đại biểu tham dự đã tiếp thu được những giải pháp hiệu quả và có được định hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. - Các đại biểu tham gia hội thảo đã trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, giải pháp đã triển khai thực hiện hiệu quả và những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các cơ quan, đơn vị và đề xuất các giải pháp để giải quyết. - Các đại biểu tham gia hội thảo đa số đúng thành phần theo quy định và nghiêm túc tiếp thu các nội dung được tập huấn. Tuy nhiên đa số lãnh đạo UBND các quận - huyện chưa quan tâm, sắp xếp thời gian tham dự hội thảo theo kế hoạch và thư mời. Việc cử nhân sự tham dự hội thảo đầy đủ và đúng thành phần theo quy định là một trong các nội dung để xem xét, đánh giá công tác phối hợp của UBND các quận - huyện với Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố. Sau Hội thảo, Sở Nội vụ đã có văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố một số nội dung như sau: - Tiếp tục chỉ đạo các sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện tăng cường những giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, phấn đấu đảm bảo chỉ tiêu “Đưa tỷ lệ từ 30% đến 40% số lượng thủ tục hành chính đủ yêu cầu, điều kiện vào cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4; Đạt từ 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 4; Có từ 80% trở lên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4…Từng Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện đạt từ 30% trở lên hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh được giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4…” theo kế hoạch đã đề ra. - Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện chủ động triển khai quán triệt các nội dung Hội thảo “Những giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019”, tổ chức phổ biến cho công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai và nâng cao sự hiệu quả trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời báo cáo những giải pháp nâng cao hiệu quả trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại cơ quan, đơn vị mình. - Giao Văn phòng UBND Thành phố hoàn thành việc xây dựng, triển khai và vận hành Cổng dịch vụ công Thành phố, hệ thống một cửa điện tử theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP trong quí III năm 2019 để các cơ quan, đơn vị tiếp tục mở rộng danh mục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4./.

Nguồn: Sở Nội Vụ

Danh mục Danh mục