Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính tại Quận 3

Ngày 25 tháng 10 năm 2018, Đoàn kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trần Vĩnh Tuyến làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại Ủy ban nhân dân Quận 3, Theo báo cáo của UBND Quận 3, trong 9 tháng năm 2018 Quận 3 đã hoàn thành 22/54 nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2018. Trong 9 tháng đầu năm, quận 3 đã tiếp nhận 117.714 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 115.086 hồ sơ, giải quyết quá hạn 8 hồ sơ, đang giải quyết 2.620 hồ sơ và đã ban hành 8 thư xin lỗi đến các tổ chức, cá nhân đối với hồ sơ quá hạn. Vừa qua, quận đã chỉ đạo các đơn vị thuộc quận tiếp tục nghiên cứu rút ngắn 25% thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị trên cơ sở chuẩn hóa bộ TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của UBND cấp huyện kết hợp với việc ứng dụng khoa học công nghệ vào xử lý hồ sơ; đáng chú ý như rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 03 ngày xuống còn 4 giờ. Ngoài ra, Quận 3 đã chỉ đạo thực hiện mô hình giải quyết hồ sơ hành chính ngoài giờ: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND Quận 3, Từ 17giờ00 đến 18g00 chiều thứ hai, thứ ba hàng tuần. Tại các phường trên địa bàn Quận 3 đang triển khai thí điểm mô hình “Cung cấp dịch vụ công phục vụ nhân dân ngoài giờ hành chính”, cụ thể là 02 ngày làm việc chính trong tuần (theo thông báo tùy mỗi phường mà thời gian khác nhau) mà bộ phận sao y, chứng thực, hộ tịch sẽ kéo dài thời gian làm việc thêm đến 12giờ 30 hoặc đến 18giờ. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến đánh giá cao UBND quận 3 đã bám sát chỉ đạo của UBND TP trong công tác cải cách hành chính cũng như việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Chủ tịch UBND Quận 3 trong thời gian tới cần kiểm soát bộ máy theo cơ chế liên đới, có cơ chế kiểm soát rõ ràng đối với người đứng đầu; tăng cường tiếp dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; liên thông điện tử trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp…

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục