Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Phát biểu của Giám đốc Sở Nội vụ, Huỳnh Thanh Nhân tại Chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời (tháng 8 năm 2022)

NỘI DUNG Ý KIẾN VÀ TRẢ LỜI CỦA SỞ NỘI VỤ

TẠI CHƯƠNG TRÌNH DÂN HỎI – CHÍNH QUYỀN TRẢ LỜI THÁNG 8/2022

Chủ đề “Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và xây dựng

 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

Câu 1: Vừa qua, khi gia đình tôi đi làm thủ tục giấy tờ nhà đất, đến bộ phận một cửa ở một đơn vị (xin không nêu cụ thể) thì không ai hướng dẫn chúng tôi bốc số thứ tự, phải tự tìm đến hộp nhấn nút bốc số thứ tự, khi tôi nộp hồ sơ thì công chức nhận hồ sơ xem hồ sơ một hồi rồi trả lại hồ sơ, nói hồ sơ chưa đủ chứ không giải thích là hồ sơ thiếu cái gì. Tôi gặn hỏi thì công chức nhận hồ sơ chỉ tôi ra bảng niêm yết TTHC kêu ra đó coi mà làm. Hay như công trình xây dựng nhà của chú tôi, mặc dù có giấy phép đầy đủ, nhưng cán bộ phụ trách kiểm tra xây dựng phường, rồi quận cứ thường xuyên ghé, mỗi lần kiểm tra như vậy là nói chú tôi xây sai chổ này, chổ kia, nào là vi phạm để vật liệu xây dựng lấn chiếm lòng lề đường, nào là công trình xây dựng không che chắn ảnh hưởng đến nhà bên cạnh, … đòi phạt này, phạt kia. Rồi có người trong nhóm đi kiểm tra gợi ý, thế là chú tôi phải gửi tiền trà nước để yên ổn xây dựng nhà. Qua vụ việc này, Tôi nhận thấy vẫn còn một vài công chức hành chính vẫn chưa tận tâm, chưa thể hiện hết trách nhiệm khi thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân, có thái độ nhũng nhiễu, tiêu cực.

Tôi xin hỏi chính quyền thành phố có giải pháp gì để nâng cao đạo đức, trách nhiệm công vụ, trách nhiệm phục vụ nhân dân, xử lý nghiêm các CBCC có thái độ vô cảm, nhũng nhiễu, tiêu cực khi thi hành công vụ không? Nếu phát hiện CBCC vô cảm, nhũng nhiễu, tiêu cực thì người dân chúng tôi phản ánh ở đâu?Cho ai?

Trả lời:

Kính thưa quý cử tri,

Trong thời gian qua, Thành ủy, UBND Thành phố luôn xác định “sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước” là thước đo thành công của hệ thống chính trị, là nhiệm vụ rất quan trọng thường xuyên chỉ đạo các Sở - ngành, quận, huyện lưu ý và thực hiện nghiêm túc; đặc biệt là công tác tiếp công dân và ứng xử của đội ngũ công chức. Liên quan đến vấn đề này, Thành phố ban hành Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ xã hội và xử lý vi phạm. Thành phố cũng ban hành Quyết định số 4424/QĐ-UBND quy định thực hiện kiểm tra, khảo sát CCHC định kỳ 40% các cơ quan, đơn vị và 20% phường - xã, thị trấn; đẩy mạnh kiểm tra đột xuất. Kết quả trong 8 tháng đầu năm 2022 như sau:

- Cấp Thành phố: (1) Đoàn kiểm tra, khảo sát công tác cải cách hành chính Thành phố do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố làm Trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng của 62 lượt cơ quan, đơn vị (25 lượt kiểm tra công tác CCHC, 15 lượt kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính; 22 lượt kiểm tra công tác ứng dụng ISO 9001:2015); (2) Sở Nội vụ đã phối hợp thực hiện 02 đoàn thanh tra; thực hiện giám sát đối với 24 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông qua hệ thống camera được gắn trực tiếp tại cơ quan, đơn vị; kiểm tra đột xuất 42 đơn vị thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đồng thời phối hợp kiểm tra tại 10 đơn vị cùng Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, báo cáo lãnh đạo Thành phố chỉ đạo, quán triệt và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực đạo đức công vụ, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời xử lý các thiếu sót, sai phạm; điều chuyển các công chức còn chưa chuẩn mực về thái độ trong công tác tiếp công dân; xem xét đánh giá đối với mức hoàn thành nhiệm đối với thu nhập tăng thêm. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm, tinh thần, thái độ thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhân dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nâng lên, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn Thành phố.

- Tại các Sở, ngành, địa phương: 100% cơ quan, đơn vị đều thực hiện việc ban hành kế hoạch để kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân Thành phố.

Liên quan đến việc tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp nói chung và phản ánh đối với thái độ của công chức, viên chức nói riêng, Thành phố xây dựng nhiều kênh thông tin với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để cử tri, người dân, doanh nghiệp có thể phản ánh và nhận phản hồi như: (1) phản ánh trực tiếp hoặc bằng văn bản tại Bộ phận tiếp công dân của từng cơ quan, đơn vị; tại hệ thống cơ quan ngành Thanh tra; (2) phản ánh bằng các điện thoại, gửi thư điện tử, hình ảnh, nội dung qua App hoặc Cổng Thông tin 1022 Thành phố; qua đường dây nóng Thành phố (duongdaynong.tphcm.gov.vn); qua địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính của Văn phòng UBND Thành phố được niêm yết công khai tại bộ phận Một cửa và trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị; (3) Phản ánh đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Hội đồng nhân dân Thành phố…; (4) Phản ánh thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; các đơn vị, báo đài…

UBND Thành phố đã ban hành quy chế, quy trình để tiếp nhận và phản hồi đầy đủ, kịp thời các thông tin phản ánh, kiến nghị từ cử tri, người dân, doanh nghiệp và công khai kết quả trả lời trên Trang thông tin điện tử của Thành phố, các cơ quan, đơn vị; đồng thời xử lý trách nhiệm của người đứng đầu nếu trả lời các phản ánh, kiến nghị không kịp thời.

Câu 2: Những giải pháp thời gian tới Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung để thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và xây dựng nói riêng, công tác cải cách thủ tục hành chính chính trên địa bàn Thành phố nói cung

Kính thưa quý cử tri

Với tư cách là Phó Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố, tôi xin ghi nhận tất cả ý kiến đóng góp cụ thể, thiết thực của cử tri trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tổng hợp và có giải pháp sớm nhất để giải quyết trọn vẹn, dứt điểm các nhu cầu và quyền lợi chính đáng của cử tri.

Với Chủ đề năm 2022 của Thành phố “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”, Thành phố quyết tâm triển khai hiệu quả công tác CCHC để tạo bước đột phá mạnh mẽ nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, xã hội số góp phần quan trọng để đạt được mục tiêu trở thành đô thị thông minh, Thành phố dịch vụ công nghiệp theo hướng hiện đại, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, trong đó tập trung thực hiện:

Một là, Thành phố triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện (1) Chỉ thị số 08 ngày 12/5/2022 về việc thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2025; (2) Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức, UBND quận - huyện trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước. Theo đó, Thành phố đề cao trách nhiệm và sự chủ động của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp, tham mưu UBND Thành phố giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Cơ quan, đơn vị nào chậm trễ trong công tác phối hợp thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố. Thủ trưởng cơ quan chủ trì giải quyết thủ tục hành chính liên thông và các công việc hành chính khác có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực chịu trách nhiệm thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời báo cáo UBND Thành phố kết quả công tác phối hợp trong giải quyết công việc.

- Đối với thủ tục hành chính: thời hạn cho ý kiến, xử lý, giải quyết theo quy định của thủ tục hành chính, quy trình nội bộ thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

- Đối với các vụ việc không phải là thủ tục hành chính:

+ Đối với cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì: chủ động lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan theo đúng phạm vi, chức năng tham mưu quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị phối hợp; đảm bảo hồ sơ trình UBND Thành phố phải có chính kiến của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì và ý kiến của cơ quan đơn vị phối hợp; báo cáo việc tiếp thu hoặc giải trình lý do không tiếp thu trong nội dung trình UBND Thành phố. Khi lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ liên quan.

+ Đối với cơ quan, đơn vị phối hợp: cơ quan, đơn vị phối hợp phải chủ động nghiên cứu, có ý kiến gửi cơ quan chủ trì; đảm bảo thời hạn trả lời được nêu trong văn bản đề nghị, nếu văn bản đề nghị không quy định thời hạn thì thực hiện trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ có liên quan.

Hai là, trong tháng 10 năm 2022, Thành phố sẽ quyết tâm đưa Cổng dịch vụ công Thành phố vào vận hành để phục vụ các cử tri, người dân, doanh nghiệp. Hiện nay, Thành phố có 1.733 TTHC đang áp dụng (trong đó, có 77 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, 61 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực xây dựng), với 1.300 quy trình nội bộ được phê duyệt; đã đưa 805/1.733 thủ tục hành chính vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (tỷ lệ 46,45%). Để phục vụ cử tri, người dân, doanh nghiệp, Thành phố phấn đấu sẽ đưa 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Ba là, Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thành phố đã giải quyết 10.679.910/10.825.997 tổng hồ sơ tiếp nhận; trong đó có 10.664.169 hồ sơ đúng hạn (chiếm tỷ lệ 99,85%) và 15.741 hồ sơ quá hạn (chiếm tỷ lệ 0,15%). Số lượng hồ sơ nhận thông dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 1.406.509 hồ sơ. Thành phố phấn đấu, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn phải đạt trên 98%, tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức phải trên 95%, tỷ lệ có phát sinh hồ sơ của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phải đạt trên 40%.

Bốn là, Thành phố tổ chức “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”, kết quả: (1) Tại khối quận - huyện, thành phố Thủ Đức đã tiếp nhận và giải quyết hơn 229.642 hồ sơ, (2) cấp xã tiếp nhận và giải quyết hơn 199.275 hồ sơ; (3) khối sở, ban, ngành đã tiếp nhận và giải quyết hơn 20.696 hồ sơ; (4) khối các đơn vị ngành dọc đã tiếp nhận và giải quyết hơn 244.696 hồ sơ; (5) Tổ chức nhiều Hội nghị, Ngày hội để trao đổi, lắng nghe ý kiến và phản hồi các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Việc thực hiện này được sự ủng hộ, đồng tình của cử tri, người dân, doanh nghiệp, dơn vị báo chí và đồng lòng của cơ quan, đơn vị; Thành phố đang nghiên cứu, dự kiến chỉ đạo việc thực hiện “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” trở thành một việc làm thường xuyên để phục vụ nhu cầu của người dân.

Cuối cùng, để nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức trong việc phối hợp, xử lý, thông tin kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, Thành phố đã chỉ đạo các Sở - ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức tự kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Bên cạnh đó, Thành phố sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ để chấn chỉnh công tác phối hợp, chậm trả lời, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước, nhất là lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Giám đốc Sở Nội vụ, Huỳnh Thanh Nhân phát biểu tại Chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời (tháng 8 năm 2022)

Chương trình Dân hỏi – Chính quyền trả lời tháng 8/2022, Chủ đề “Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

Trúc Anh

 

Danh mục Danh mục