Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Tăng tuyên truyền để nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến

Trên địa bàn Thành phố  hiện đã có nhiều cơ quan, đơn vị triển khai các giải pháp tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến như, như: Ủy ban nhân dân Quận 1, Ủy ban nhân dân Quận 7, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Các cơ quan đã lập Tổ tư vấn tại Quận và các phường, các Khu phố, bên cạnh việc tuyên truyền còn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.


Hiện nay, số lượng thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn Thành phố ngày càng được mở rộng và được người dân, doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Đến nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến Thành phố cung cấp là 807 dịch vụ (gồm 691 dịch vụ mức độ 3 và 116 dịch vụ mức độ 4). Tính đến hết tháng 2-2019, tổng số hồ sơ nộp trực tuyến và trực tiếp là gần 1.000.850 hồ sơ; trong đó, số hồ sơ nộp trực tuyến (mức độ 3, 4) gần 413.00 hồ sơ, đạt 41%. Tuy nhiên, Ủy ban MTTQ  Việt Nam Thành phố cho biết qua khảo sát nhận thấy tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn thấp.


Theo ý kiến của ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ, công tác tuyên truyền tại các khu phố cần hướng đến việc hướng dẫn giúp người dân nắm được quy trình, cách thức và tự thực hiện được, chứ không phải người dân thay vì đến phường thì đến khu phố thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Do đó, việc đến khu phố, ấp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là cần thiết. Nhưng về lâu dài, cần tuyên truyền để người dân nhận thấy lợi ích và tự thao tác tại nhà để nộp hồ sơ qua mạng, qua đó nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn Thành phố./.

Danh mục Danh mục