Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Thông báo về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019 (Đợt 10)

Thực hiện Công văn số 1279/SNV-CCVC ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019; Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019 (Đợt 10), cụ thể như sau: Cán bộ, công chức, viên chức có tên trong Danh sách tham dự lễ khai giảng và nhập học vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 02 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Thủ Đức (Số 19, Đường 8, Khu phố 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức), học vào các ngày thứ 4 - 7 hàng tuần.(Chi tiết xem file đính kèm)

Đợt 10

Danh sách

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục