Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Thông báo về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019 (Đợt 8)

Thực hiện Công văn số 1279/SNV-CCVC ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019; Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019 (Đợt 8), cụ thể như sau: Cán bộ, công chức, viên chức có tên trong Danh sách (đính kèm) tham dự lễ khai giảng và nhập học vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9 năm 2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Bình Tân (số 460c Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân), học vào thứ 5 - thứ 7 hàng tuần.(Chi tiết xem file đính kèm)

Đợt 8

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục