Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Thông báo về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019 (Đợt 9)

Thực hiện Công văn số 1279/SNV-CCVC ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019; Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019 (Đợt 9), cụ thể như sau: Cán bộ, công chức, viên chức có tên trong Danh sách (đính kèm) tham dự lễ khai giảng và nhập học vào lúc 18 giờ 00 ngày 28 tháng 9 năm 2019 tại Học viện Cán bộ Thành phố (số 324 Chu Văn An, Phường 12, quận Bình Thạnh), học vào các tối thứ 3-5-7 hàng tuần.(chi tiết xem file đính kèm)

Đợt 9

Danh sách

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục