Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Thông báo về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019 (Lớp H.808)

Ngày 23/7/2019, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 2785/TB-SNV về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019 (Lớp H.808)khai giảng và nhập học vào lúc 18 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 9, số 01 TC Khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, thời gian học: Tối thứ 2 - thứ 4 - thứ 6 hàng tuần. Danh sách học viên và xếp lớp xem tại file đính kèm.

Thông báo số 2785/TB-SNV

Danh sách

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục