Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ

 Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2022), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà gửi Thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ.

Nhằm lan tỏa và truyền tải lời thăm hỏi, động viên, chúc mừng và tình cảm của Bộ trưởng, Sở Nội vụ đăng tải nội dung Thư chúc mừng nhân Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước.

Thu Hương

Danh mục Danh mục