Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành Nội vụ

Thực hiện Kế hoạch số 2792/KH-SNV ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Sở Nội vụ về phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng 77 năm ngày thành lập ngành Nội vụ (28/8/1945 - 28/8/2022) gắn gắn với chủ đề của ngành “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”;

        Nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành Nội vụ (28/8/1945 - 28/8/2022), Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, nội dung cụ thể theo Kế hoạch số 3700/KH-SNV ngày 12 tháng 8 năm 2022 (đính kèm).

Danh mục Danh mục