Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 259/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố, ngày 22/3/2022, Sở Nội vụ đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và 07 đơn vị sở - ngành (Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc) tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến việc thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội và Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

13 chuyên đề trọng tâm đã được báo cáo đến lãnh đạo UBND thành phố Thủ Đức, các quận, phường, lãnh đạo và công chức phụ trách của Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND - UBND thành phố Thủ Đức, Văn phòng UBND các quận, công chức phường trên địa bàn Thành phố.

Hội nghị đã phần nào giải đáp thắc mắc của các đại biểu tham dự, cũng như tiếp tục ghi nhận ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị, để hiệu quả triển khai tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng được nâng cao.

Một số hình ảnh từ Hội nghị:

 

 

 

 

 

 

Sở Nội vụ

Danh mục Danh mục