Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Đoàn khảo sát của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Ngày 12 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Kế hoạch số 196/KH-UBND về khảo sát, trao đổi kinh nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Đoàn Công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 02 ngày, 09 và 10 tháng 8 năm 2022. Đoàn do Đ/c Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn; thành viên Đoàn gồm các đ/c Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng các Bộ Tư pháp, Văn hóa và Thể thao, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư; đặc biệt, có sự hiện diện của các đ/c Chuyên gia của Thành phố Hà Nội; thành viên Tổ Công tác xây dựng Luật Thủ đô. 

Sáng ngày 09/8/2022, Đoàn tiến hành khảo sát thực tế tại thành phố Thủ Đức; buổi chiều Đoàn làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đ/c Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì buổi làm việc về 03 nội dung chính: (1) kinh nghiệm tổ chức bộ máy, hoạt động theo mô hình chính quyền đô thị; (2) cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và (3) cơ chế liên kết, phát triển Vùng tại Thành phố. Cùng tham gia buổi làm việc có các đ/c đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố; Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể Thao. 

Có thể nói, đây là một trong những sự kiện đặc biệt đối với Thành phố Hồ Chí Minh, vì các buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội không chỉ nhằm thông tin, trao đổi kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, những mặt đã làm được, mà còn là dịp để những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị của 02 địa phương được lắng nghe, chia sẻ, là cơ sở để có thể cùng nhau đề xuất những giải pháp, phương hướng tháo gỡ trong tương lai, phù hợp với thực tiễn.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

 

 

 

Danh mục Danh mục