Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019 (Lớp H.809, H.810)

Ngày 25/7/2019, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 2834/TB-SNV về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019 (Lớp H.809, H.810)khai giảng và nhập học vào lúc 10 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cần Giờ, đường Lương Văn Nho, khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Danh sách học viên và xếp lớp xem tại file đính kèm

Thông báo số 2834/TB-SNV

Danh sách

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục