Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Về việc tiếp nhận và điều động công chức

Ngày 25 tháng 7 năm 2022, Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân đã ký ban hành Quyết định tiếp nhận và điều động bà Nghiêm Thúy Vy, Công chức Tư pháp - Hộ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Trung, quận Tân Phú đến nhận công tác tại Phòng Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ.

Danh mục Danh mục