Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Về việc tiếp nhận và điều động công chức

Ngày 10 tháng 8 năm 2022, Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân đã ký ban hành Quyết định tiếp nhận và điều động ông Nguyễn Quốc Huy, Chuyên viên Ban Tổ chức Quận ủy Tân phú đến nhận công tác tại Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.

Danh mục Danh mục