Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Thành lập Tổ Công tác rà soát, điều phối nguồn vật liệu xây dựng cung cấp cho Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 16 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 910/QĐ-UBND về thành lập Tổ Công tác rà soát, điều phối nguồn vật liệu xây dựng cung cấp cho Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh gồm 18 thành viên (mời các tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương tham gia thành viên).

Danh mục Danh mục