Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

BÀ BÙI THỊ NGỌC HIẾU được bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7

Ngày 10 tháng 4 năm 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã ký Quyết định số 70/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 7, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7. Thời gian giữ chức vụ theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục