Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Bà HUỲNH THỊ THANH HIỀN được điều động và bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 2

Ngày 31 tháng 7 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân ký Quyết định số 167/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Thanh Hiền, Trưởng phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 2. Thời gian giữ chức vụ theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục Danh mục