Văn phòng Sở Văn phòng Sở

Quay lại

Bà LÊ HỒNG HOANH được giải quyết nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Ngày 19 tháng 6 năm 2013, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Mạnh Hà ký Quyết định số 117/QĐ-UBND-TC chấp thuận để bà Lê Hồng Hoanh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 9 năm 2013.

Danh mục Danh mục